Tanssi kuntouttaa ja ilahduttaa

Yhdistys järjestää:

Tanssi- ja kehonhallintatunteja neurologisista sairauksista ja vammoista toipuville henkilöille.

Tanssikuntoutusta neurologisista sairauksista ja vammoista toipuville henkilöille.

Koulutusta ohjaajille.

Iloa, kuntoa, liikkuvuutta ja yhteisöllisyyttä kokonaisvaltaiseen elämään – TANSSIEN

Tanssikuntoutus on kehitetty terapiamuoto neurologisille kuntoutujille, jotka eivät pysty toiminta- tai liikkumiskykynsä vuoksi osallistumaan ryhmämuotoiseen tanssiin tai saa tehokkaamman kuntoutumishyödyn yksilöllisestä ohjauksesta.